Aby zalogować się do Intranetu, użyj swojego hasła do komputera